عضویت در باشگاه مشتریان آنا گالری

شما مشتری محترم می توانید با اولین خرید از فروشگاه آنا گالری و تخصیص شماره موبایلتان به عنوان نام کاربری، عضو باشگاه مشتریان آنا گالری شوید.

و می توانید در خریدهای بعدی از مزایا و تسهیلاتی که به اعضای باشگاه مشتریان تعلق می گیرد استفاده کنید.

کلیه خریدهای شما حتی اگر به دفعات باشد تا سقف 10 هزار تومان در سیستم ثبت می شود که با رسیدن به مبلغ 10 هزار تومان، مشمول دریافت «کارت کلاسیک» می شوید.

کارت کلاسیک

با رسیدن به مبلغ 10 هزار تومان و دریافت کارت کلاسیک باشگاه مشتریان آنا گالری به ازای هر خرید، کارت اشتراک شما به میزان 2 درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است.

کارت برنزی

با عبور از سقف 11 هزار تومان خرید، مشمول دریافت کارت برنزی شده و به ازای هر خرید کارت اشتراک شما به میزان 3 درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است.

کارت نقره ای

با عبور از سقف 51 هزار تومان خرید، مشمول دریافت کارت نقره ای شده و به ازای هر خرید کارت اشتراک شما به میزان 4 درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است.

کارت طلایی

با عبور از سقف 101 هزار تومان خرید، مشمول دریافت کارت طلایی شده و به ازای هر خرید کارت اشتراک شما به میزان 5 درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است.

کارت VIP

با عبور از سقف 201 هزار تومان خرید، مشمول دریافت کارت VIP شده و به ازای هر خرید کارت اشتراک شما به میزان 6 درصد خریدتان شارژ می شود که برای خرید بعدی قابل استفاده است.

مزایای عضویت در باشگاه مشتریان آنا گالری

کلیه عزیزانی که عضو باشگاه می شوند به مناسبت روز تولد خود ، در سالروز ازدواج و مناسبت های ملی و مذهبی از بن های تخفیف دار متناسب با نوع کارت اشتراکشان برخوردار خواهد شد.

هر 10/000 تومان خرید 1 امتیاز

خبر دیگر اینکه شما با معرفی و عضویت دوستان خود در باشگاه مشتریان آنا گالری می توانید از مزایای ویژه ای برخوردار شوید. یعنی به ازای خرید دوستانتان معادل 1% مبلغ خرید آنها به حساب شما شارژ می شود.

به ازای خرید دوستان 1 درصد شارژ حساب شما

شاد و موفق باشید

فروشگاه کیف و کفش آنا گالری