اگر کیف چرم باکیفیت میخواهید، دنبال کیفی با چرم دانهکامل باشید.چرم دانهکامل مرغوبترین نوع چرم است و استحکام و دوام فوقالعاده بالایی دارد. در پردازش این نوع چرم ازسمباده و پولیش استفاده نمیشود بنابراین بافت طبیعی چرم را میتوانید کاملا حس کنید. جالب است بدانید که چرم دانهکامل بر اثر استفاده ظاهر مقبولتری پیدا میکند.

اما اگر کیفی چشمتان را گرفت که از جنس چرم ترکیبی است، روی دوامش چندان حساب نکنید. چرم ترکیبی از ترکیب تکهپارههای چرم با مصنوعاتی همچون پلیاورتان و وینیل بهدست میآید. این نوع چرم زیاد عمر نمیکند و طبیعتا بوی چرم اصل هم نمیدهد. منتها بهخاطر قیمت ارزانترش فروش خوبی دارد.

همه کیفهای چرمی لزوما بادوام نیستند. دوام کیفهای چرمی به نوع چرم و کیفیت دوخت بستگی دارد. همانطور که پیشتر هم گفتیم چرم دانهکامل بادوامترین نوع چرم است و البته کمی گران است. اما اگر مقرونبهصرفگی برایتان در اولویت است که دیگر باید سراغ انواع ردهپایینتر چرم بروید. به دوخت کیف هم دقت کنید. خصوصا رودوختها نباید کجوکوله باشند. دسته کیف هم باید با دوختِ محکم یا یراقآلات فلزی به بدنه متصل شده باشد و نه با چسب.